Prima Vot garantat pentru fiecare

Vot garantat pentru fiecare


Dragă alegător!
Constituția Republicii Moldova garantează fiecărui cetățean dreptul de a alege și de a fi ales. Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii indiferent de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.

La fiecare scrutin electoral, Comisia Electorală Centrală asigură condiții de vot egale tuturor cetățenilor, inclusiv acces neîngrădit și nediscriminatoriu.

De asemenea, Comisia Electorală Centrală, consiliile electorale de circumscripţie, birourile electorale ale secţiilor de votare asigură dreptul persoanelor cu dizabilităţi la votare asistată în condițiile Codului electoral, astfel încît dreptul acestora de a lua decizii să nu fie limitat. În limita posibilităților, pentru persoanele cu dizabilități vor fi oferite dispozitive speciale adaptate sporirii accesibilității acestora la exercitarea independentă a dreptului de vot (buletine în limbaj Braille, rigle, lămpi, lupe etc). Comisia Electorală Centrală monitorizează amplasarea secțiilor de votare în locuri publice accesibile pentru persoanele cu dizabilități.

Aflați că, Comisia Electorală Centrală, consiliile electorale de circumscripţie, birourile electorale ale secţiilor de votare stimulează atragerea persoanelor cu dizabilități în activitatea organelor electorale și garantează protecția sănătății și securitatea în muncă a persoanelor cu dizabilități funcționari în organele electorale.

Cei care în ziua alegerilor nu pot ajunge la secția lor de votare (persoanele cu dizabilități, vârstnicii, persoanele care în acel moment sunt bolnave), sunt în drept să solicite printr-o cerere urna mobilă. Și atunci biroul electoral al secţiei de votare din regiunea în care persoana își are domiciliul, desemnează cel puţin doi membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar votării la locul unde se află aceşti alegători.

Există mai multe categorii de persoane care pot solicita urna mobilă la locul aflării lor:

  • persoanele internate în spitalele amplasate pe acelaşi sector cu domiciliul lor, fiind incluse în listele electorale de bază
  • persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest până la pronunţarea sentinţei judecătoreşti, persoanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) a căror sentinţă nu este definitivă, cele care execută o sancţiune contravenţională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărâre judecătorească definitivă, aflate în instituţiile penitenciare, fiind incluse în listele electorale suplimentare
  • alegătorii cu drept de vot care în ziua votării se află în staţiuni balneare, case de odihnă, spitale amplasate în altă localitate decît locul permanent de trai al bolnavului, dar situate pe teritoriul Republicii Moldova, fiind incluşi în listele electorale suplimentare

În ziua votării, cererile scrise pot fi făcute până la ora 15.00, dacă se prezintă şi certificat medical. Persoanele cu dizabilităţi de vedere vor putea înainta cereri privind votarea la locul aflării inclusiv în formă verbală.

În contextul situației de criză în sănătate publică, în ziua alegerilor, până la ora 15.00, pot vota la locul aflării, fără obligația de a prezenta certificatul medical, doar alegătorii care manifestă simptome a infecției COVID-19. Precizăm că alegătorii, care au simptome respiratorii asemănătoare celor de coronavirus nu sunt obligați să prezinte testul negativ la infecția COVID-19 pentru a putea beneficia de votarea la locul aflării.

Înainte de ziua scrutinului parlamentar, fiecare cetățean trebuie să se informeze. În acest sens, Comisia Electorală Centrală a elaborat, cu suportul partenerilor săi externi, ghiduri informative ce pot fi cosultate la rubrica Biblioteca.

 

Acest portal a fost realizat în cadrul Proiectului “Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare și al Ambasadei Olandei prin Programul Matra.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY