La cea de-a III-a ediție a Conferinței „CICDE Open Talks”, organizată de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) pe lângă Comisia Electorală Centrală, cinci tineri cercetători au realizat studii despre participarea cetățenilor în procesele electorale.

Mihaela BORCOI, în subiectul său de cercetare „Tinerii și politica între dilema de participare sau absenteism”, a încercat să evidențieze percepția tinerilor față de politică și motivele pentru care nu participă la vot. Astfel, printre motivele evocate se enumeră: dezinformarea și lipsa de interes, migrația tinerilor, cultura politică și civică scăzută, dar și lipsa de încredere în clasa politică existentă. În concluzie, Mihaela aduce exemple din istorie în care un vot a făcut diferența și schimbarea în societate, iar îndemnul cu care a venit către tineri și publicul larg este de a se implica și de a vota pentru a face diferența.

Ceilalți patru tineri au vorbit despre: referendumul – instrument al democrației participative, influența sistemului electoral mixt asupra antrenării tinerilor din Republica Moldova în politică, rolul organizațiilor societății civile în creșterea gradului de educație civică și participare electorală a cetățenilor, precum și accesibilitatea în procesul electoral, un element definitoriu în exprimarea dreptului la vot.

„Pe parcursul ultimilor ani, unul dintre cele mai importante obiective ale Comisiei Electorale Centrale împreună cu CICDE a fost implicarea tinerilor în procesul electoral, participarea la vot precum și exercitarea dreptului de a alege și a de fi ales,ca și o garanție constituțională. Republica Moldova are tineri care se implică în procesele politice și electorale, iar drept dovadă sunt și cei cinci protagoniști ai evenimentului, studenți care au cercetat subiecte actuale ce țin de domeniul electoral”,a fost mesajul lui Maxim LEBEDINSCHI, Secretarul Comisiei Electorale Centrale.

Anatolie TOPALĂ, Secretar general al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, și-a exprimat deschiderea de a colabora și în continuare cu CICDE în activități de cercetare, informare și educare a societății în domeniul electoral și constituțional.

Pavel CABACENCO, Director al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral a felicitat tinerii cercetători și a subliniat importanța educației electorale. ,,Pentru prima dată în acest an a votat Generația Z, generația nativă a tehnologiilor și a internetului, iar pentru a fi în pas cu realitățile schimbăm metodele de predare și punem accentul pe imagini, benzi desenate, video, jocuri intelectuale și simularea proceselor electorale. Ne propunem să extindem ambasadorii educației civice cu mai multe cursuri și instruiri pentru profesori și bibliotecari în domeniul electoral”, a menționat directorul CICDE

Conferința „CICDE Open Talks” a fost organizată în cadrul proiectului “Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare și al Ambasadei Olandei prin Programul Matra.