Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat Raportul de activitate al instituției pentru anul 2020 în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2020-2023.

Acțiunile Comisiei pe parcursul anului 2020 au fost orientate spre dezvoltarea serviciilor accesibile, securizate și inovative, sporirea integrității și credibilității procesului electoral prin prevenire, monitorizare și control, micșorarea distanței dintre alegător și organele electorale prin creșterea transparenței informației electorale.

La fel, o serie de obiective au vizat îmbunătățirea calității serviciilor electorale prin conlucrare eficientă între instituțiile statului, fortificarea CEC drept autoritate credibilă și orientată spre cetățean, promovarea imaginii CEC pe plan internațional drept autoritate electorală modernă și progresistă. CEC își propune să modernizeze, la toate nivelurile, procesele de management și dezvoltare a parteneriatului strategic CEC/CICDE.                                                                                                                

În cadrul aceleiași ședințe, au fost atribuite mandate de consilier local în 25 localități.