Ordinea de zi

Proiect

 

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

 

19 mai 2021

ora: 15.00

mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 119 

 

 1. Privind prezentarea informațiilor asupra executării hotărârii nr. 4826/2021 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021
 2. Pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4816/2021 „Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli estimativ pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021”
 3. Pentru modificarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702/2018
 4. Pentru modificarea Regulamentului privind activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1734/2018
 5. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bulboaca, raionul Anenii Noi
 6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Florești
 7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Napadova, raionul Florești
 8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Borogani, raionul Leova
 9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cupcui, raionul Leova
 10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iurceni, raionul Nisporeni
 11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Voinova, raionul Strășeni
 12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni, raionul Strășeni

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                                Maxim LEBEDINSCHI