Prima Regulamente CEC

Regulamente CEC

Nr. d/oDenumirea regulamentuluiTextul regulamentuluiAnexe
1.Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea și atribuirea mandatelor de primar și de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Anexa 12

Anexa 13

2.Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 332/2006Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

3.Regulamentul cu privire la statutul și activitatea persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1130/2023Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

4.Regulamentul cu privire la statutul și activitatea reprezentanţilor concurenţilor electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1129/2023Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

5.Regulament cu privire la procedurile de tragere la sorţi, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1139/2023Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

6.Regulamentul privind procedura de examinare a contestaţiilor în perioada electorală, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1128/2023Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

7.Regulamentul cu privire la votarea cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1732/2018Deschide regulament 
8.Regulamentul cu privire la Registrul funcţionarilor electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 22/2011Deschide regulament 
9.Regulamentul privind înregistrarea prealabilă, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.1568/2018Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

10.Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centale nr. 2674/2014Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 21

Anexa 3

Anexa 31

Anexa 4  

Anexa 41

Anexa 5

Anexa 51

Anexa 52

Anexa 6

Anexa 61

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Anexa12

Anexa13

Anexa 14

11.Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare şi verificarea listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1730/2018Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

12.Regulamentul cu privire la Registrul de stat al alegătorilor, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1140/2023Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

13.Regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.1155/2023Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

14.Regulamentul cu privire la activitatea grupului de inițiativă privind desfășurarea referendumului republican, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4315/2015Deschide regulament 
15.Regulamentul cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4463/2016Deschide regulament 
16.Regulamentul privind particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1567/2018Deschide regulament 
17.Regulamentul privind funcționarea Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2265/2019Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

18.Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1137/2023Deschide regulament 
Dr. d/oDenumirea regulamentuluiTextul regulamentuluiAnexe
1.Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1103/2023Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 4a

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Anexa 12

Anexa 13

Anexa 13a

Anexa 13b

Anexa 14

2.Regulament privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827/2021Deschide regulamentAnexele 1-17
3.Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016Deschide regulamentAnexe
Nr. d/o
 Denumirea regulamentului
Textul regulamentului
                 Anexe            
1.Regulamentul de activitate al Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1098/2023Deschide regulament 
2.Regulamentul de activitate al Centrului de instruire continuă în domeniul electoral, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1099/2023Deschide regulament 
3.Regulamentul de activitate al consiliului electoral de circumscripție în perioada electorală, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1100/2023Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Anexa 12

Anexa 13

Anexa 14

Anexa 15

Anexa 16

Anexa 17

Anexa 18

Anexa 19

Anexa 20

Anexa 21

Anexa 22

Anexa 23

Anexa 24

4.Regulamentul de activitate al biroului electoral al secției de votare, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1101/2023Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Anexa 12

Anexa 13

Anexa 14

Anexa 15

Anexa 16

5.Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea arhivei Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.1917/2008Deschide regulament 
6.Regulament privind avertizorii de integritate în cadrul Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2548/2014Deschide regulamentAnexă
7.Regulamentul cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare  în cadrul Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3109/2014Deschide regulamentAnexă
8.Regulamentul privind utilizarea simbolurilor corporative ale Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4080/2015Deschide regulamentAnexă
9.Regulamentul privind modul de publicare şi actualizare a materialelor informative pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1347/2012Deschide regulament 
Nr. d/oDenumirea regulamentuluiTextul regulamentuluiAnexe
1.Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale  nr. 1102/2023Deschide  regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4    

Anexa 5 

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

2.Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704/2019Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

3.Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea unui candidat la funcție electivă sau în vederea inițierii referendumului, aporbat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4176/2020Deschide regulament

Anexele 1, 2 și 3

Anexa 4

Anexa 5

+ Regulamente cu privire la procedurile electorale
Nr. d/oDenumirea regulamentuluiTextul regulamentuluiAnexe
1.Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea și atribuirea mandatelor de primar și de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Anexa 12

Anexa 13

2.Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 332/2006Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

3.Regulamentul cu privire la statutul și activitatea persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1130/2023Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

4.Regulamentul cu privire la statutul și activitatea reprezentanţilor concurenţilor electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1129/2023Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

5.Regulament cu privire la procedurile de tragere la sorţi, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1139/2023Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

6.Regulamentul privind procedura de examinare a contestaţiilor în perioada electorală, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1128/2023Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

7.Regulamentul cu privire la votarea cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1732/2018Deschide regulament 
8.Regulamentul cu privire la Registrul funcţionarilor electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 22/2011Deschide regulament 
9.Regulamentul privind înregistrarea prealabilă, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.1568/2018Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

10.Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centale nr. 2674/2014Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 21

Anexa 3

Anexa 31

Anexa 4  

Anexa 41

Anexa 5

Anexa 51

Anexa 52

Anexa 6

Anexa 61

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Anexa12

Anexa13

Anexa 14

11.Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare şi verificarea listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1730/2018Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

12.Regulamentul cu privire la Registrul de stat al alegătorilor, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1140/2023Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

13.Regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.1155/2023Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

14.Regulamentul cu privire la activitatea grupului de inițiativă privind desfășurarea referendumului republican, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4315/2015Deschide regulament 
15.Regulamentul cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4463/2016Deschide regulament 
16.Regulamentul privind particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1567/2018Deschide regulament 
17.Regulamentul privind funcționarea Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2265/2019Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

18.Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1137/2023Deschide regulament 
+ Regulamente privind particularități de organizare a scrutinelor
Dr. d/oDenumirea regulamentuluiTextul regulamentuluiAnexe
1.Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1103/2023Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 4a

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Anexa 12

Anexa 13

Anexa 13a

Anexa 13b

Anexa 14

2.Regulament privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827/2021Deschide regulamentAnexele 1-17
3.Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016Deschide regulamentAnexe
+ Regulamente de activitate ale organelor electorale
Nr. d/o
 Denumirea regulamentului
Textul regulamentului
                 Anexe            
1.Regulamentul de activitate al Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1098/2023Deschide regulament 
2.Regulamentul de activitate al Centrului de instruire continuă în domeniul electoral, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1099/2023Deschide regulament 
3.Regulamentul de activitate al consiliului electoral de circumscripție în perioada electorală, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1100/2023Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Anexa 12

Anexa 13

Anexa 14

Anexa 15

Anexa 16

Anexa 17

Anexa 18

Anexa 19

Anexa 20

Anexa 21

Anexa 22

Anexa 23

Anexa 24

4.Regulamentul de activitate al biroului electoral al secției de votare, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1101/2023Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Anexa 12

Anexa 13

Anexa 14

Anexa 15

Anexa 16

5.Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea arhivei Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.1917/2008Deschide regulament 
6.Regulament privind avertizorii de integritate în cadrul Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2548/2014Deschide regulamentAnexă
7.Regulamentul cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare  în cadrul Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3109/2014Deschide regulamentAnexă
8.Regulamentul privind utilizarea simbolurilor corporative ale Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4080/2015Deschide regulamentAnexă
9.Regulamentul privind modul de publicare şi actualizare a materialelor informative pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1347/2012Deschide regulament 
+ Regulamente privind finanțarea partidelor politice și a campaniei electorale
Nr. d/oDenumirea regulamentuluiTextul regulamentuluiAnexe
1.Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale  nr. 1102/2023Deschide  regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4    

Anexa 5 

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

2.Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704/2019Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

3.Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea unui candidat la funcție electivă sau în vederea inițierii referendumului, aporbat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4176/2020Deschide regulament

Anexele 1, 2 și 3

Anexa 4

Anexa 5

Acest portal a fost realizat în cadrul Proiectului “Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare și al Ambasadei Olandei prin Programul Matra.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY