Acasă Procedura de votare

Procedura de votare

Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a alege şi de a fi aleşi, indiferent de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială. Au drept de vot cetățenii care au vârsta de 18 ani, împlinită inclusiv în ziua alegerilor.

 • La alegerile locale generale votarea se face la secția de votare la care sunteți arondat.
 • Dacă vă prezentați la secția de votare, însă constatați că ați fost omis din lista electorală de bază, faceți dovada cu actul de identitate că domiciliați în raza teritorială a secției de votare respective.
 • Alegătorii cu domiciliul în localitățile din stânga Nistrului, vor vota la secţiile de votare distincte deschise pe teritoriul Republicii Moldova aflat sub jurisdicție constituțională a autorităților publice centrale.
 • Fiecare alegător va primi de la 2 la 4 buletine de vot, în funcție de localitatea în care își exercită votul:

buletin de vot pentru alegerea primarului satului (comunei)/oraşului (municipiului Comrat);

buletin de vot pentru alegerea primarului general al municipiului Chişinău/primarului municipiului Bălţi;

buletin de vot pentru alegerea consilierilor în consiliile săteşti (comunale)/orăşeneşti (al municipiului Comrat);

buletin de vot pentru alegerea consilierilor în consiliile raionale (municipale Chişinău şi Bălţi).

 • Buletinele de vot se deosebesc prin culoare.
 • În cazul alegerilor locale generale, studenţii şi elevii pot vota doar în localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa. În cazul în care studentul are şi domiciliu, şi reşedinţă, în perioada valabilităţii reşedinţei el votează doar în localitatea în care îşi are reşedinţa.Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării nu pot participa la alegerile locale generale.

Care este secția dvs. de votare?

Accesați pagina oficială a Comisiei (www.cec.md), la rubrica „Registrul de Stat al Alegătorilor”, sau pe pagina https://verifica.cec.md, la rubrica „Află unde să votezi”, selectați adresa de domiciliu și veți vedea secția de votare asociată adresei.

Actele în baza cărora alegătorii pot vota:

 • buletinul de identitate cu fișa de însoțire;
 • buletinul de identitate provizoriu cu menţiunile privind cetăţenia Republicii Moldova, domiciliul titularului.

ATENȚIE!

Cetățenii pot verifica corectitudinea datelor sale incluse în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA), accesând pagina www.verifica.cec.md și introducând IDNP-ul din actul de identitate.

ATENȚIE! Cetățenii aflați peste hotarele țării pot vota numai în cadrul alegerilor parlamentare și alegerilor prezidențiale

Cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare își pot exercita dreptul de vot la orice secție de votare constituită în afara țării, conform regulamentului Comisiei Electorale Centrale.

Lista secțiilor de votare va fi plasată pe pagina oficială www.cec.md, după constituirea acestora, cu 35 de zile înainte de  ziua alegerilor.

Actele în baza cărora alegătorii pot vota peste hotarele țării:

 • paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova, inclusiv cu termen de valabilitate expirat;
 • buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;
 • livretul de marinar.

 ATENȚIE!

Pentru a stabili numărul estimativ al alegătorilor aflați peste hotare în scopul deschiderii secțiilor de votare suplimentare, cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare sunt îndemnați să se întregistreze în prealabil pe site – ul www.inregistrare.cec.md.

Alegătorul care s-a înregistrat în prealabil pentru a vota la secția de votare în care s-a prezentat, se va regăsi în lista electorală de bază. În caz contrar, acesta va fi inclus în lista electorală suplimentară, votând în limita numărului de buletine de vot disponibile (maxim 5000 de buletine pentru fiecare secție de votare deschisă peste hotare).

 • Votarea are loc într-o singură zi, între 7.00 şi 21.00.
 • Alegătorul prezintă operatorului actul de identitate. Operatorul introduce datele personale ale alegătorului în calculator, iar sistemul informațional automatizat semnalează dacă persoana are dreptul să voteze, dacă este arondată anume la această secție de votare și dacă nu a mai votat la scrutinul respectiv.
 • Alegătorul semnează în lista electorală de bază în dreptul numelui său sau în lista suplimentară.
 • Membrul biroului secției de votare aplică în actul de identitate al alegătorului ştampila cu menţiunea care confirmă votarea în ziua respectivă și înmânează buletinul de vot.
 • Buletinul de vot se completează de alegător doar în cabina de vot, prin aplicarea unei singure ștampile.
 • Buletinul de vot se pliază şi se introduce în urna de vot.

ATENŢIE!

 • Se interzice scoaterea buletinelor de vot din incinta secţiei de votare.
 • Alegătorilor li se interzice filmarea sau fotografierea în incinta secției de votare.
 • Puteți să vă exercitați dreptul de vot doar la o singură secție de votare.
Acest portal a fost realizat în cadrul Proiectului “Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare și al Ambasadei Olandei prin Programul Matra.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY