Prima Procedura de votare

Procedura de votare

Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a alege şi de a fi aleşi, indiferent de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială. Au drept de vot cetățenii care au vârsta de 18 ani, împlinită inclusiv în ziua alegerilor.

 • La alegerile  parlamentare anticipate din 11 iulie 2021:– pe teritoriul Republicii Moldova, poți vota prezentând următoarele acte:
  • buletinul de identitate cu fișa de însoțire care confirmă domiciliul sau reședința titularului pe teritoriul secției de votare
  • buletinul de identitate provizoriu cu mențiunea privind cetățenia Republicii Moldova și indicarea domiciliului titularului
  • legitimația de serviciu pentru militarii în termen
  • livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care satisfac serviciul civil (de alternativă).
 • În cazul alegerilor parlamentare anticipate, studenții și elevii pot vota doar în localitatea în care își au domiciliul sau reședința. În cazul în care studentul are și domiciliu, și reședință, în perioada valabilității reședinței el votează doar în localitatea în care își are reședința.
 • Pentru a vota la o altă secție de votare decât cea de la locul de domiciliu sau reședință , alegătorii urmează să se adreseze la biroul electoral al secției de votare în raza domiciliului sau reședinței valabile și să-și ia un certificat pentru drept de vot.

Care este secția dvs. de votare?

Accesați pagina oficială a Comisiei (www.cec.md), la rubrica „Registrul de Stat al Alegătorilor”, sau pe pagina https://verifica.cec.md, la rubrica „Află unde să votezi”, selectați adresa de domiciliu și veți vedea secția de votare asociată adresei.

ATENȚIE!

Cetățenii pot verifica corectitudinea datelor sale incluse în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA), accesând pagina www.verifica.cec.md și introducând IDNP-ul din actul de identitate.

 

 

Accesați pagina oficială a Comisiei (www.cec.md), la rubrica „Registrul de stat al alegătorilor”, sau pagina https://verifica.cec.md, la rubrica „Află unde să votezi”, selectați adresa de domiciliu și veți vedea la ce secție este arondată strada și blocul în care locuiți.

ATENȚIE! Cetățenii își pot verifica datele înscrise în Registrul de stat al alegătorilor (RSA), accesând pagina www.verifica.cec.md și introducând IDNP-ul din actul de identitate.

Votarea are loc într-o singură zi. În cazuri excepționale, în unele circumscripții electorale sau secții de votare se stabilește ca votarea să se desfășoare pe parcursul a două zile (sâmbătă și duminică). Comisia Electorală Centrală adoptă o hotărâre în acest sens cu cel puțin 25 de zile înainte de ziua alegerilor.

Fiecare alegător votează personal. Votarea în locul altor persoane nu se admite.

La secția de votare, persoana prezintă operatorului actul de identitate. Acesta introduce datele ei personale în calculator, iar Sistemul Informațional Automatizat de Stat „Alegeri” semnalează dacă ea are dreptul să voteze, dacă este arondată anume la această secție de votare și dacă nu a mai votat la aceste alegeri.

După aceasta, fiindu-i confirmat statutul de alegător, persoana trece la masa unde stau membrii biroului electoral cu listele electorale. În calitate de alegător prezintă încă o dată actul de identitate membrului responsabil de adresa sa, acesta din urmă verifică dacă alegătorul este înscris pe lista electorală de bază. Dacă figurează pe listă, îi încredințează buletinul de vot. După ce primește buletinul de vot, alegătorul își înscrie semnătura pe lista electorală pe rândul unde este tipărit numele său.

Dacă nu se regăsește pe lista electorală de bază, el este înscris pe o listă electorală suplimentară în baza documentului ce atestă domiciliul sau reședința temporară în raza teritorială a acestei secții de votare. La alegerile locale generale din toamna anului 2023 domiciliul sau reședința trebuie să fie înregistrată până la 5 august 2023. Alegătorul confirmă pe propria răspundere, prin semnătură, că se va abține de la votarea repetată și că este conștient și cunoaște prevederile Codului penal care se aplică dacă va încălca această obligație.

În lista electorală suplimentară se înscriu studenții și elevii cu drept de vot înmatriculați la instituții de învățământ în localitatea în care au înregistrare la domiciliu sau la reședința temporară de mai puțin de 3 luni până la data primului tur de scrutin, fiind obligați să prezinte buletinul de identitate cu fișa de însoțire și carnetul de student/elev cu înscrieri privind instituția de învățământ la care sunt înmatriculați în localitatea respectivă.

După ce membrul biroului electoral îi încredințează buletinul de vot, alegătorul se îndreptă către cabina de vot, obișnuită sau pentru persoanele cu dizabilități, aplică pe buletin ștampila „Votat” în cercul din patrulaterul cu numele concurentului electoral pentru care își dă votul și pliază buletinul de vot ștampilat. Iese de la cabina de vot și introduce buletinul de vot pliat în urna de vot. Nu se reține mai mult decât este necesar și părăsește secția de vot.

ATENŢIE! Se interzice fotografierea, demonstrarea publică a buletinului de vot ștampilat sau scoaterea din localul secției de votare a buletinului încredințat.

Alegătorul își poate exercita dreptul de vot doar la o singură secție de votare.

Acest portal a fost realizat în cadrul Proiectului “Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare și al Ambasadei Olandei prin Programul Matra.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY