Chişinău, CEC – Pe 4 decembrie 2017, Președintele CEC, Alina Russu, a participat la evenimentul Open Day Moldova, organizat la Strasbourg (Republica Franceză) de către Direcția generală pentru programe a Consiliului Europei (CoE) și  Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă CoE.

La eveniment au fost prezenți Secretarul General al Consiliului Europei, domnul Thorbjørn Jagland, reprezentanții delegaţiilor statelor membre ale CoE și reprezentanții altor autorități publice centrale din Republica Moldova, responsabile de realizarea Planului de acțiuni al CoE pentru RM 2017-2020, lansat oficial la Chişinău, la 30 mai 2017.

În cadrul sesiunilor de lucru au fost prezentate și evaluate primele rezultate privind implementarea Planului sus-menționat. Totodată, a fost examinată posibilitatea atragerii resurselor financiare și a contribuțiilor voluntare din partea statelor membre ale CoE (adițional resurselor alocate din bugetul CoE).

Doamna Russu a mulțumit partenerilor de dezvoltare pentru inițiativele, experiența și suportul oferit, care au condus la realizări importante în procesul electoral, în așa domenii cheie ca: perfecționarea cadrului legal, finanțarea politică, îmbunătățirea capacităților profesionale ale subiecților electorali, informarea și educația electorală a alegătorilor, dezvoltarea și implementarea SIAS ”Alegeri”, asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. Totodată, a menționat principalele provocări, planurile de viitor și necesitățile de asistență.

Secretarul General al Consiliului Europei, domnul Thorbjørn Jagland a reiterat suportul acordat Republicii Moldova și necesitatea susținerii în continuare a dezvoltării țării.

Planul de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020 a fost adoptat de către Delegaţii Comitetului de Miniştri al CoE la 1 februarie 2017 şi are drept scop susţinerea implementării reformelor în domeniile prioritare, precum combaterea corupției și spălării banilor, sporirea independenței și eficacităţii sistemului judiciar, lupta împotriva relelor tratamente și a impunității, consolidarea libertăţii presei și a măsurilor de încredere între cele două maluri ale Nistrului.