Peste 400 de registratori și registratoare au participat la un seminar de instruire desfășurat, în format online, de către Comisia Electorală Centrală și Centrul de instruire continuă în domeniul electoral.

Aceștia au făcut cunoștință cu atribuțiile pe care le au în calitate de persoane care prelucrează datele conținute în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) în baza accesului autorizat. Registratorii au fost informați despre conținutul RSA și cum se prelucrează datele din acesta, cum vor fi autorizați și ce responsabilități au, precum și controlul și răspunderea pentru prejudicierea securității datelor, accesul neautorizat, copierea sau nimicirea datelor.

RSA este un sistem informațional unic integrat de evidență a alegătorilor, partea a Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri”, destinat colectării, stocării, actualizării și analizei informației referitoare la cetățenii Republicii Moldova, care pot să-și exercite dreptul de vot și se formează în baza informației transmise de Agenția Servicii Publice.

Punctăm că datele din RSA sunt destinate exclusiv pentru procesele electorale. Proprietarul RSA este statul, iar Comisia Electorală Centrală este posesorul.

Un alt subiect al instruirii au fost și întocmirea și gestionarea listelor electorale, precum și condițiile de păstrare a acestora.