Comisia Electorală Centrală, în parteneriat cu Institutul Național al Justiției și Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, organizează astăzi, 14 septembrie, un seminar privind particularitățile examinării și soluționării litigiilor electorale de către instanțele de judecată la alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023.

Obiectivele seminarului constau în prezentarea generală a legislației electorale a Republicii Moldova, cu accent pe noutățile din Codul electoral, intrat în vigoare la începutul acestui an.  Totodată, cei peste 40 de judecători prezenți, se vor familiariza cu standardele și experiența europeană, inclusiv practica CEDO în procesul de examinare și soluționare a litigiilor electorale.

Prezentă la eveniment, Președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, a accentuat importanța seminarului având în vedere modificările operate la legislația electorală, inclusiv privind procedurile judiciare. „Instanțele de judecată, reprezintă unul din subiecții cheie în procesul electoral, acestea având un rol important în asigurarea corectitudinii, credibilității și legitimității alegerilor. Noul Cod electoral conține modificări în vederea clarificării și detalierii procedurilor aferente modului de examinare și soluționare a contestațiilor. În special, ne referim la reglementarea mai detaliată a obiectului unei contestații, uniformizarea termenelor de depunere și de examinare a acestora, determinarea, inclusiv prin extindere, a competențelor de examinare a contestațiilor de către organele electorale”, a menționat Președinta CEC.

Totodată, participanții la instruire au fost informați că, în prezent, Comisia se află în proces de elaborare a modulului electronic CONTESTAȚII, parte a SIAS Alegeri, instrument care va crește gradul de transparență privind procesul de depunere, examinare și soluționare a litigiilor electorale.

Activitatea este realizată cu suportul Consiliul Europei, în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea practicilor electorale în Republica Moldova, Faza II”.

Fișiere