O delegație a Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova, condusă de președintele instituției, Dorin Cimil, se află, în aceste zile la Kiev, Ucraina. Din delegație fac parte secretarul Comisiei, Maxim Lebedinschi și directorul Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, Pavel Cabacenco.

Dorin Cimil l-a felicitat pe Oleg Didenco cu recenta numire a sa în funcția de președinte al CEC Ucraina. Vizita de lucru a constituit un bun prilej pentru a realiza un schimb de experiențe cu colegii din cadrul Comisiei Electorale Centrale din Ucraina.Succesele  înregistrate, în ultimii ani, de către CEC Ucraina la capitolele de gestionare a proceselor electorale, administrare, funcționare a sistemelor informaționale și a instrumentelor moderne de evidență a alegătorilor, informarea și educația electorală reprezintă domenii de interes și pentru CEC, or, anume acestea necesită o perfecționare continuă.

Oleg Didenco a apreciat înalt experiența organelor electorale din Republica Moldova în gestionarea proceselor electorale, desfășurarea activităților de informare și educație electorală ce au condus la creșterea încrederii societății în procesul electoral.

În cadrul vizitei, delegația noastră a avut întrevederi cu reprezentanți ai Ambasadei Canadei, Ambasadei Marii Britanii în Ucraina și IFES.