Acasă Legislaţia electorală

Legislaţia electorală

Nr.d/oDenumirea regulamentuluiTextul regulamentuluiAnexe
1.Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hot. CEC nr.137 din 14 februarie 2006Deschide RegulamentAnexă
2.Regulamentul Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral

pe lîngă Comisia Electorală Centrală aprobat prin hot. CEC nr. 1030  din 9 decembrie 2011

Deschide RegulamentAnexă
3.Regulamentul

privind activitatea consiliului electoral de circumscripţie aprobat prin hot. CEC nr. 1702 din 19 iunie 2018

Deschide RegulamentAnexa 1 | Anexa 2

Anexa 3 | Anexa 4

Anexa 5 | Anexa 6

Anexa 7 | Anexa 8

Anexa 9 | Anexa 10

Anexa 11 | Anexa 12

Anexa 12a|Anexa 12b

Anexa 12c|Anexa 13

Anexa 14|Anexa 14a

Anexa 14b|Anexa 14c

Anexa 14d|Anexa 15

4.Regulamentul privind activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobat prin hot. CEC nr. 1734 din 3 iulie 2018Deschide RegulamentAnexa 1 | Anexa 2

Anexa 3 | Anexa 4

Anexa 5 | Anexa 6

Anexa 7 I Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10 și 11

Anexa 12 și 12a

 Anexa 13

5.Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hot. CEC nr. 332 din 24 octombrie 2006Deschide RegulamentAnexa1Anexa2

Anexa3

6.Regulamentul cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali, aprobat prin hot. CEC nr. 382 din 12 decembrie 2006Deschide RegulamentAnexă
7.Regulamentul cu privire la activitatea reprezentanţilor cu drept de vot consultativ

ai concurenţilor electorali,  aprobat prin hot. CEC nr. 383 din 12 decembrie 2006

Deschide RegulamentAnexă
8.

Regulament cu privire la procedurile de tragere la sorţi, aprobat prin hot. CEC nr. 1729 din 3 iulie 2018

Deschide RegulamentAnexă
9.Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea arhivei Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hot. CEC nr.1917 din 21 octombrie 2008Deschide RegulamentAnexă
10.Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hot. CEC nr.3353 din 20 iulie 2010Deschide RegulamentAnexă
11.Regulamentul cu privire la votarea cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării, aprobat prin hot. CEC nr. 1732 din 3 iulie 2018Deschide RegulamentAnexă
12.Regulamentul cu privire la Registrul funcţionarilor electorali, aprobat prin hot. CEC nr.22 din 5 aprilie 2011Deschide RegulamentAnexă
13.Regulamentul privind modul de publicare şi actualizare a materialelor informative pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hot. CEC nr. 1347 din 10 iulie 2012Deschide RegulamentAnexă
14.Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hot. CEC nr. 1931 din 23 aprilie 2013Deschide RegulamentAnexă
15.Regulamentul privind înregistrarea prealabilă, aprobat prin hot. CEC nr.1568 din 24 aprilie 2018Deschide RegulamentAnexa 1 | Anexa 2
16.Regulament privind avertizorii de integritate în cadrul Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hot. CEC nr. 2548 din 21 mai 2014Deschide RegulamentAnexă
17.Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale, aprobat prin hot. CEC nr. 2674 din 25 septembrie 2014Deschide RegulamentAnexa 1 | Anexa 2  Anex21

Anexa 3 Anex31 | Anexa 4  Anex41

Anexa 5  Anex51  Anex52

Anexa 6  Anex61

Anexa 7 | Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10 | Anexa 11

Anexa12 | Anexa13 | Anexa 14

18.

Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare şi verificarea listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1730 din 3 iulie 2018

Deschide RegulamentAnexa 1 I Anexa 2

Anexa 3 I Anexa 4

Anexa 5 I Anexa 6

19.Regulamentul cu privire la Registrul de Stat al Alegătorilor aprobat prin hot. CEC nr. 2974 din 19 noiembrie 2014Deschide RegulamentAnexă
20.Regulamentul cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare  în cadrul Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hot. CEC nr. 3109 din 9 decembrie 2014Deschide RegulamentAnexă
21.Regulamentul privind modalitatea plasării publicității electorale și de promovare politică pe panourile publicitare, aprobat prin hot. CEC nr.3328 din 28 aprilie 2015Deschide RegulamentAnexă
22.Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale, aprobat prin hot. CEC nr. 3352 din 4 mai 2015Deschide RegulamentAnexe nr. 1, 2, 3 indice 1, 3 indice 2, 5_Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale_ ajustate

Anexa 3 I Anexa 4

23.Regulamentul privind utilizarea simbolurilor corporative ale Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hot. CEC nr. 4080 din 29 septembrie 2015Deschide RegulamentAnexă
24.Regulamentul cu privire la activitatea grupului de inițiativă privind desfășurarea referendumului republican, aprobat prin hot. CEC nr. 4315 din 20 noiembrie 2015Deschide RegulamentAnexă
25.Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hot. CEC nr. 4401 din 23 decembrie 2015Deschide  Regulament Anexa 1        Anexa 7

Anexa 2-3     Anexa 8

Anexa 6   

Anexa 4-5-9-10-11

26.Regulamentul cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități, aprobat prin hot. CEC nr. 4463 din 26 ianuarie 2016Deschide RegulamentAnexă
27.Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 113 din 18 august 2016Deschide RegulamentAnexă
28.Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin Hotărîrea CEC nr. nr. 114 din 18 august 2016Deschide  RegulamentAnexe nr.1,2,3 indice1,4 indice1 Reg_finanț_grup_inițiat_ajustate

Anexa 3    Anexa 4

Anexa 5

29.Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova aprobat prin hot. CEC nr. 181 din 6 septembrie 2016Deschide RegulamentAnexa
30

Regulamentul privind particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni, aprobat prin hot. CEC nr. 1567 din 24 aprilie 2018

Deschide Regulament
31
Regulament privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1731 din 3 iulie 2018
Deschide RegulamentAnexele 1-19
+ Legi
+ Regulamente CEC
Nr.d/oDenumirea regulamentuluiTextul regulamentuluiAnexe
1.Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hot. CEC nr.137 din 14 februarie 2006Deschide RegulamentAnexă
2.Regulamentul Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral

pe lîngă Comisia Electorală Centrală aprobat prin hot. CEC nr. 1030  din 9 decembrie 2011

Deschide RegulamentAnexă
3.Regulamentul

privind activitatea consiliului electoral de circumscripţie aprobat prin hot. CEC nr. 1702 din 19 iunie 2018

Deschide RegulamentAnexa 1 | Anexa 2

Anexa 3 | Anexa 4

Anexa 5 | Anexa 6

Anexa 7 | Anexa 8

Anexa 9 | Anexa 10

Anexa 11 | Anexa 12

Anexa 12a|Anexa 12b

Anexa 12c|Anexa 13

Anexa 14|Anexa 14a

Anexa 14b|Anexa 14c

Anexa 14d|Anexa 15

4.Regulamentul privind activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobat prin hot. CEC nr. 1734 din 3 iulie 2018Deschide RegulamentAnexa 1 | Anexa 2

Anexa 3 | Anexa 4

Anexa 5 | Anexa 6

Anexa 7 I Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10 și 11

Anexa 12 și 12a

 Anexa 13

5.Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hot. CEC nr. 332 din 24 octombrie 2006Deschide RegulamentAnexa1Anexa2

Anexa3

6.Regulamentul cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali, aprobat prin hot. CEC nr. 382 din 12 decembrie 2006Deschide RegulamentAnexă
7.Regulamentul cu privire la activitatea reprezentanţilor cu drept de vot consultativ

ai concurenţilor electorali,  aprobat prin hot. CEC nr. 383 din 12 decembrie 2006

Deschide RegulamentAnexă
8.

Regulament cu privire la procedurile de tragere la sorţi, aprobat prin hot. CEC nr. 1729 din 3 iulie 2018

Deschide RegulamentAnexă
9.Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea arhivei Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hot. CEC nr.1917 din 21 octombrie 2008Deschide RegulamentAnexă
10.Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hot. CEC nr.3353 din 20 iulie 2010Deschide RegulamentAnexă
11.Regulamentul cu privire la votarea cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării, aprobat prin hot. CEC nr. 1732 din 3 iulie 2018Deschide RegulamentAnexă
12.Regulamentul cu privire la Registrul funcţionarilor electorali, aprobat prin hot. CEC nr.22 din 5 aprilie 2011Deschide RegulamentAnexă
13.Regulamentul privind modul de publicare şi actualizare a materialelor informative pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hot. CEC nr. 1347 din 10 iulie 2012Deschide RegulamentAnexă
14.Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hot. CEC nr. 1931 din 23 aprilie 2013Deschide RegulamentAnexă
15.Regulamentul privind înregistrarea prealabilă, aprobat prin hot. CEC nr.1568 din 24 aprilie 2018Deschide RegulamentAnexa 1 | Anexa 2
16.Regulament privind avertizorii de integritate în cadrul Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hot. CEC nr. 2548 din 21 mai 2014Deschide RegulamentAnexă
17.Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale, aprobat prin hot. CEC nr. 2674 din 25 septembrie 2014Deschide RegulamentAnexa 1 | Anexa 2  Anex21

Anexa 3 Anex31 | Anexa 4  Anex41

Anexa 5  Anex51  Anex52

Anexa 6  Anex61

Anexa 7 | Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10 | Anexa 11

Anexa12 | Anexa13 | Anexa 14

18.

Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare şi verificarea listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1730 din 3 iulie 2018

Deschide RegulamentAnexa 1 I Anexa 2

Anexa 3 I Anexa 4

Anexa 5 I Anexa 6

19.Regulamentul cu privire la Registrul de Stat al Alegătorilor aprobat prin hot. CEC nr. 2974 din 19 noiembrie 2014Deschide RegulamentAnexă
20.Regulamentul cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare  în cadrul Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hot. CEC nr. 3109 din 9 decembrie 2014Deschide RegulamentAnexă
21.Regulamentul privind modalitatea plasării publicității electorale și de promovare politică pe panourile publicitare, aprobat prin hot. CEC nr.3328 din 28 aprilie 2015Deschide RegulamentAnexă
22.Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale, aprobat prin hot. CEC nr. 3352 din 4 mai 2015Deschide RegulamentAnexe nr. 1, 2, 3 indice 1, 3 indice 2, 5_Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale_ ajustate

Anexa 3 I Anexa 4

23.Regulamentul privind utilizarea simbolurilor corporative ale Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hot. CEC nr. 4080 din 29 septembrie 2015Deschide RegulamentAnexă
24.Regulamentul cu privire la activitatea grupului de inițiativă privind desfășurarea referendumului republican, aprobat prin hot. CEC nr. 4315 din 20 noiembrie 2015Deschide RegulamentAnexă
25.Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hot. CEC nr. 4401 din 23 decembrie 2015Deschide  Regulament Anexa 1        Anexa 7

Anexa 2-3     Anexa 8

Anexa 6   

Anexa 4-5-9-10-11

26.Regulamentul cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități, aprobat prin hot. CEC nr. 4463 din 26 ianuarie 2016Deschide RegulamentAnexă
27.Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 113 din 18 august 2016Deschide RegulamentAnexă
28.Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin Hotărîrea CEC nr. nr. 114 din 18 august 2016Deschide  RegulamentAnexe nr.1,2,3 indice1,4 indice1 Reg_finanț_grup_inițiat_ajustate

Anexa 3    Anexa 4

Anexa 5

29.Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova aprobat prin hot. CEC nr. 181 din 6 septembrie 2016Deschide RegulamentAnexa
30

Regulamentul privind particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni, aprobat prin hot. CEC nr. 1567 din 24 aprilie 2018

Deschide Regulament
31
Regulament privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1731 din 3 iulie 2018
Deschide RegulamentAnexele 1-19
+ Acte internaționale
Acest portal a fost realizat în cadrul Proiectului “Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare și al Ambasadei Olandei prin Programul Matra.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY