Prima Legislaţia electorală

Legislaţia electorală

 


Constituţia Republicii Moldova


Codul electoral nr. 325/2022


Codul electoral  nr. 1391/1997 – abrogat (cu excepția art. 16 alin. (1) – (2) și art. 17 alin. (1), (2), (4) și (6))


Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003


Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018


Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008


Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002


Codul administrativ nr. 116/2018


Legea nr. 62/2022 cu privire la publicitate


Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local


Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală


Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova


Legea nr. 436/2003 privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului)


Legea nr. 294/2007 privind partidele politice


Legea nr. 101/2008 cu privire la Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri”


Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal


Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte


Legea nr. 256/2004 pentru aprobarea Regulamentului legitimaţiei de ales local şi a Regulamentului insignei de ales local


Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative


Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar


Legea nr. 92/2004 privind procedura publicării şi republicării actelor normative şi a rectificărilor operate în ele


Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional


Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie


Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice


Legea nr. 5/2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi


Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi


Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică


Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament


Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public


Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public


Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale


 

+ Legi

 


Constituţia Republicii Moldova


Codul electoral nr. 325/2022


Codul electoral  nr. 1391/1997 – abrogat (cu excepția art. 16 alin. (1) – (2) și art. 17 alin. (1), (2), (4) și (6))


Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003


Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018


Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008


Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002


Codul administrativ nr. 116/2018


Legea nr. 62/2022 cu privire la publicitate


Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local


Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală


Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova


Legea nr. 436/2003 privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului)


Legea nr. 294/2007 privind partidele politice


Legea nr. 101/2008 cu privire la Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri”


Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal


Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte


Legea nr. 256/2004 pentru aprobarea Regulamentului legitimaţiei de ales local şi a Regulamentului insignei de ales local


Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative


Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar


Legea nr. 92/2004 privind procedura publicării şi republicării actelor normative şi a rectificărilor operate în ele


Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional


Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie


Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice


Legea nr. 5/2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi


Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi


Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică


Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament


Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public


Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public


Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale


 

+ Acte internaționale
Acest portal a fost realizat în cadrul Proiectului “Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare și al Ambasadei Olandei prin Programul Matra.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY