Astăzi au început lucrările conferinței de analiză post-electorală cu genericul  „Consolidarea capacităților instituționale ale organelor electorale din Republica Moldova”. Evenimentul este organizat de Comisia Electorală Centrală (CEC) în colaborare cu Consiliul Europei și se axează pe analiza alegerilor din 24 februarie și a celor din 20 octombrie curent.

La eveniment participă funcționari electorali, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, partidelor politice, experții în materie electorală și observatori naționali și intonaționali care au monitorizat scrutinele.

Președintele CEC, Dr. Dorin Cimil, a menționat în debut că experienţa și competențele participanților la conferință sunt foarte importante, iar succesul evenimentului și, prin urmare realizarea obiectivelor acestuia, va depinde de implicarea activă a fiecărui participant și de recomandările obiective și constructive ce vor fi făcute.

„Consiliul Europei apreciză deschiderea CEC pentru organizarea unor astfel de evenimente de analiză care, de-a dreptul sunt importante și utile pentru identificarea celor mai bune propuneri ce vor contribui la îmbunătățirea cadrului legal dar și modernizarea proceselor electorale din Republica Moldova”, a remarcat François Friederich, șeful direcției pentru asistență electorală, Directoratul General II – Democrație din cadrul Consiliul Europei.

 Pe parcursul zilei de astăzi, participanții dezbat, în patru ateliere, subiectele ce țin de desemnarea și înregistrarea candidaților la funcții elective, constituirea și organizarea activității organelor electorale și instruirea funcționarilor electorali și altor subiecți interesați, modificarea cadrului legal electoral și finanțarea activității grupurilor de inițiativă și a campaniei electorale.

Mâine, începând cu ora 09.30, vor avea loc discuțiile în format extins, cu participarea membrilor CEC, a funcționarilor electorali, reprezentanților autorităților publice, misiunilor de observare și mass-media.