Studenții și elevii cu drept de vot înmatriculați la instituții de învățămînt într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau la reședință pot vota, în cadrul alegerilor parlamentare pentru candidații din circumscripția națională și la referendumul republican consultativ, la orice secție de votare deschisă în această localitate, cu respectarea următoarelor condiţii:

  1. să prezinte buletinul de identitate cu fişa de însoţire;
  2. să prezinte carnetul de student/elev al instituţiei de învăţămînt din localitatea respectivă;
  3. să completeze şi să semneze o declaraţie pe propria răspundere privind abţinerea de la votarea multiplă, sub sancțiunea  aplicării dispozițiilor Codului penal în caz de încălcare a acestei obligații.

Dacă au domiciliul/reședința în aceeași circumscripție uninominală cu instituția de învățămînt la care sînt înmatriculați, acești pot vota și pentru candidatul din circumscripția uninominală.

Imprimare