Comisia Electorală Centrală (CEC) a organizat o masă rotundă, în cadrul căreia a fost dezbătut proiectul Planului strategic al instituției (Ediția a III-a) pentru anii 2020-2023. Documentul reprezintă o continuare a direcțiilor de dezvoltare trasate în planurile strategice anterioare, în acesta fiind incluse noi obiective și acțiuni strategice.

Evenimentul a reunit membri ai Comisiei Electorale Centrale, reprezentanți ai autorităților publice centrale și ai organizațiilor neguvernamentale, experți în materie electorală.

Președintele CEC, Dr. Dorin Cimil, a menționat, în prezentarea sa, că experiența implementării primelor două planuri strategice ale CEC a demonstrat importanța unei viziuni unice și clare pentru dezvoltarea instituției electorale și a democrației, per ansamblu. Actualul document scoate în evidență 3 piloni, 9 obiective și 27 de acțiuni strategice.

Primul pilon – Servicii orientate spre cetățeni – are drept scop prestarea impecabilă a serviciilor elp– ține de dezvoltarea punților de comunicare și cooperare cu actorii cheie în vederea consolidării democrației, îmbunătățirii practicii și legislației electorale și fortificării CEC drept autoritate credibilă pe plan național și internațional orientată spre beneficiari, iar al treilea – Performanță și cultură organizațională – este orientat spre dezvoltarea unei organizațiii eficiente cu o cultură pozitivă și clară.

“Există multe opțiuni de dezvoltare în continuare a CEC, însă noi credem că anume aceste trei dimensiuni captează cel mai bine ambiția noastră, oportunitățile și provocările pentru următorii patru ani”, a conchis președintele CEC.

Procesul de planificare strategică pentru perioada 2020 – 2023 a început în mijlocul lunii septembrie 2019 şi s-a realizat conform unei metodologii inovative elaborate de către Direcția pentru Asistență Electorală a Consiliului Europei în colaborare cu Institutul de Sociologie Internațională din Gorizia, Italia. Scopul acestui exercițiu a fost de a evalua starea actuală de dezvoltare a Comisiei Electorale Centrale și a sistemului electoral și de a stabili direcțiile strategice ale organizației pentru următorii 4 ani. În acest proces de planificare, CEC a fost asistat de către experții Consiliului Europei.