Acasă constituirea Circumscripțiilor

constituirea Circumscripțiilor

Lista secțiilor de votare vor fi disponibile odată cu constituirea lor de către consiliile electorale de circumscripţie în localităţi, în baza propunerilor primarilor oraşelor (municipiilor), sectoarelor şi satelor (comunelor), cu cel puţin 35 de zile înainte de data alegerilor.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 970 din 15.11.2017, au fost aprobate 51 de circumscripții (dintre care 11 circumscripții pentru mun. Chișinău, 2 pentru mun. Bălți, 2 pentru Unitatea Autonomă Găgăuzia, 2 pentru cetățenii ce au domiciliul pe teritoriul din stânga Nistrului și 3 pentru cetățenii din afara țării).

 • La constituirea circumscripţiilor uninominale se va ţine cont de următoarele criterii teritorial-demografice:
 1. circumscripţiile electorale de pe teritoriul Republicii Moldova aflat sub jurisdicţia autorităţilor constituţionale vor avea la bază un număr relativ egal de alegători şi vor cuprinde între 55000 şi 60000 de alegători cu drept de vot;
 2. devierea numărului de alegători între circumscripţiile electorale uninominale nu trebuie să depăşească 10%;
 3. baza de calcul pentru formarea circumscripţiilor uninominale constituie numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale la fiecare secţie de votare de la ultimele alegeri generale;
 4. circumscripţia uninominală se formează din localităţile unei unităţi administrativteritoriale de nivelul doi sau, în scopul unei organizări optimale, din localităţile mai multor unităţi de acelaşi nivel;
 5. în cazul în care numărul alegătorilor dintr-o localitate este mai mare decît cel mediu calculat pentru o circumscripţie uninominală, în această localitate se formează mai multe circumscripţii uninominale. Nu se admite trasarea hotarelor circumscripţiilor uninominale pe interiorul unei unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întîi;
 6. circumscripţiile uninominale în care locuiesc compact minorităţile naţionale vor fi constituite luîndu-se în considerare interesele acestora şi ţinîndu-se cont de hotarele unităţilor administrativ-teritoriale respective;
 7. circumscripţiile uninominale de pe teritoriul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia se vor constitui în aşa fel încît să nu depăşească hotarele administrative ale autonomiei, totodată aceste circumscripţii nu vor putea fi completate cu localităţi din afara autonomiei, luîndu-se în considerare riscul diluării minorităţii naţionale.
 • Revizuirea hotarelor circumscripţiilor uninominale nu poate fi efectuată în mai puţin de un an înaintea alegerilor ordinare.
 • Lista circumscripţiilor uninominale, cu indicarea numerelor şi a hotarelor, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 Mai multe informații – Codul Electoral, Titlul III Alegerile Parlamentare, Articolul 80 

În cazul alegerilor parlamentare, prezidenţiale şi al referendumului republican, pentru alegătorii din localităţile din stînga Nistrului (regiunea transnistreană), Comisia Electorală Centrală organizează mai multe secţii de votare cu sediul pe teritoriul Republicii Moldova aflat sub jurisdicţia constituţională a autorităţilor publice centrale. La formarea respectivelor secţii de votare, Comisia Electorală Centrală va ţine cont de organizarea administrativ – teritorială şi va asigura accesul alegătorului la procesul electoral şi la organele electorale respective.

Conform noului sistem electoral, locuitorilor din stînga Nistrului le revine 2 mandate pe circumscripția uninominală.

 • La deschiderea secţiilor de votare pentru alegătorii din localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) se vor respecta, în particular, următoarele criterii:
 1. secţiile de votare se vor deschide în unităţile administrativ-teritoriale aflate sub control constituţional al autorităţilor Republicii Moldova, atît de pe malul stîng, cît şi de pe malul drept al Nistrului;
 2. pentru localităţile din stînga Nistrului vor fi deschise secţii de votare distincte în baza datelor din Registrul de stat al alegătorilor, inclusiv în baza înregistrării prealabile, conform procedurii stabilite prin regulamentul aprobat de Comisia Electorală Centrală;
 3. la deschiderea secţiilor de votare se va ţine cont de numărul alegătorilor care au participat la scrutinele precedente şi de hotarele circumscripţiei electorale în raport cu domiciliul alegătorului, conform datelor din Registrul de stat al alegătorilor, inclusiv conform înregistrării prealabile.
 • Revizuirea hotarelor circumscripţiilor uninominale nu poate fi efectuată în mai puţin de un an înaintea alegerilor ordinare.
 • Lista circumscripţiilor uninominale, cu indicarea numerelor şi a hotarelor, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Mai multe informații – Codul Electoral, Titlul III Alegerile Parlamentare, Articolul 80

Harta circumscripțiilor pentru Transnistria

Lista secțiilor de votare pentru cetățenii din stânga Nistrului

Acest portal a fost realizat în cadrul Proiectului “Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare și al Ambasadei Olandei prin Programul Matra.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY