În perioada 12-13 septembrie 2023, președinții consiliilor electorale de circumscripție participă la o instruire despre impactul reformei electorale asupra finanțării politice în Republica Moldova și competențele autorității electorale în procesul de supraveghere și control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale.

Participanții au fost familiarizați cu modificările legislației electorale și cele conexe la capitolul finanțarea politică, urmare recomandărilor Comisiei de la Veneția, GRECO și ale misiunilor de observare OSCE/BIDDO.

Pe parcursul celor două zile de instruire, funcționarii din cadrul Direcției supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale din cadrul Aparatului CEC, vor comunica principalele aspecte ale reglementărilor naționale privind finanțarea politică racordate la standardele internaționale în domeniu. O atenție aparte va fi acordată cadrului metodologic de efectuare a supravegherii și controlului finanțării grupurilor de inițiativă și a campaniilor electorale. De asemenea, vor fi discuții și despre cum CEC asigură monitorizarea finanțelor partidelor politice, cum are loc procesul de constatare a abaterilor de la normele legale și ce sancțiuni pot fi aplicate în cazul nerespectării legislației.

Pentru participanți au fost pregătite și exerciții practice. În baza materialului primit, vor identifica cronologic cum are loc activitatea de control a finanțării grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali. De asemenea, președinții consiliilor electorale de circumscripție vor elabora și un plan anual de control financiar al activității partidelor politice.

Instruirea este susținută de Consiliul Europei în cadrul proiectului „Îmbunătățirea practicilor electorale în Republica Moldova, faza III”.

Fișiere