Comisia de certificare a funcționarilor electorali, formată din reprezentanți ai Comisiei Electorale Central și Centrului de instruire continuă în domeniul electoral, au desfășurat, în perioada 6-8 septembrie 2023, prima sesiune de certificare a persoanelor ce urmează a fi desemnate în calitate de membri ai organelor electorale inferioare. Comisia a fost asistată și de președinții consiliilor electorale de circumscripție electorală.

Examinarea a avut loc în trei centre, în municipiile Chișinău, Bălți și, respectiv, Cahul, iar la sesiunea de examinare au fost înregistrate 669 de persoane.

Procesul de organizare și desfășurare a certificării în domeniul electoral a avut loc în baza unei metodologii care include modalități, tehnici și proceduri ce vor permite participanților să obțină informații și cunoștințe în domeniul electoral și vor fi aplicate ulterior în activitatea de funcționar electoral.

Rezultatele primei sesiuni de examinare vor fi făcute publice luni, 11 septembrie 2023.

De asemenea, informăm că următoarea sesiune va avea loc în perioada 21-25 septembrie 2023. Înregistrarea este deschisă și poate fi făcută completând acest formular – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQBBNbHY14_TqrW7iKPXR5efp1x6n5vdUIMB9MOKrJDkHS4A/viewform.

Mai multe detalii puteți vedea pe site-ul CICDE www.cicde.md.

Amintim că, în conformitate cu art. 35 alin.(5) și 38 alin. (12) din Codul electoral, pentru funcția de membru al consiliului electoral de orice nivel și al biroului electoral al secției de votare se desemnează persoane care dețin certificate de calificare corespunzătoare valabile la data confirmării, eliberate de CICDE. La fel, persoanele care sunt incluse în registrul funcționarilor electorali la data intrării în vigoare a Codului electoral, se consideră certificate din oficiu cu valabilitatea certificatelor de calificare de 2 ani.

Fișiere