Votul meu, vocea mea!

Începînd cu 10 octombrie și pînă pe 29 octombrie inclusiv, puteți să verificați, la secția de votare, corectitudinea datelor dvs. înscrise în lista electorală. Aveți dreptul să solicitați includerea/excluderea dvs., corectarea altor erori comise la înscrierea datelor despre dvs. sau despre alţi alegători. Pentru efectuarea oricăror modificări, este necesară prezentarea actului de identitate şi/sau altor documente doveditoare.

De asemenea, puteți verifica on-line pe pagina oficială a CEC secția de votare la care sînteți arondat, introducînd IDNP-ul dvs. 

"Voința poporului constituie baza puterii de stat. Această voință se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Statul garantează exprimarea voinței libere a cetățenilor prin apararea principiilor democratice si a normelor dreptului electoral."
(Codul Electoral)