Votul meu, vocea mea!

Pasul 1. Prezentați operatorului actul de identitate. Operatorul va verifica în Sistemul Informațional Automatizat de Stat ”Alegeri” (SIASA) cu ajutorul modulului ”Prezența la vot” dacă sînteți arondat anume la secția de votare respectivă și nu ați mai votat la o altă secție în cadrul acestor alegeri.

Pasul 2. Prezentați membrului biroului electoral al secţiei de votare actul de identitate.

 

Pasul 3. Semnați în lista electorală în dreptul numelui dvs. și primiți de la membrul biroului electoral al secției de votare buletinul de vot.

Veți fi înscris în lista electorală suplimentară:

- dacă ați fost omis din lista electorală de bază și faceți dovada cu actul de identitate că domiciliați în raza teritorială a secției de votare respective;

- dacă vă exercitați dreptul de vot cu ajutorul urnei mobile;

- dacă votați în baza certificatului pentru drept de vot (certificatul rămîne la biroul electoral al secției de votare și se anexează la lista suplimentară);

- dacă nu aveți înregistrare la domiciliu sau la reședință.

Pasul 4. Numai dacă, din motive temeinice, nu puteți vota singur, aveți dreptul să invitați în cabină un însoțitor ales de dvs., pentru a vă ajuta. Însoțitorul nu poate fi membru al biroului electoral, observator sau reprezentant al concurentului electoral.Pasul 5. Aplicați ştampila cu inscripţia "Votat" în interiorul cercului din patrulaterul în care este tipărit numele/denumirea concurentului electoral pentru care vă dați votul. Cercurile din celelalte patrulatere trebuie să rămînă curate.

Nu stați prea mult în cabina de vot.

ATENŢIE! Dacă ați completat greșit buletinul de vot, dar nu l-ați introdus în urnă, puteți solicita să vi se elibereze, dar numai o singură dată, un nou buletin de vot. Buletinul de vot greșit se va anula și se va face mențiune specială în lista electorală și în procesul-verbal cu privire la votare.

 

Pasul 6. Pliați buletinul de vot şi introduceți-le în urna de vot. 

"Voința poporului constituie baza puterii de stat. Această voință se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Statul garantează exprimarea voinței libere a cetățenilor prin apararea principiilor democratice si a normelor dreptului electoral."
(Codul Electoral)