Votul meu, vocea mea!

Actele de identitate în baza cărora se permite participarea la alegeri în țară sînt:                                                           Actele de identitate în baza cărora se permite participarea la alegeri în afara Republicii Moldova sînt:                            

  buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fişa de însoţire care confirmă domiciliul sau reşedinţa titularului pe teritoriul secţiei de votare;
  buletinul de identitate provizoriu cu menţiunile privind cetăţenia Republicii Moldova, domiciliul titularului;


     -paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova (inclusiv cel expirat, care conține numărul de identificare de stat (IDNP));

                                                                                                        

       

    - livretul de marinar;

                                                                                               

 

"Voința poporului constituie baza puterii de stat. Această voință se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Statul garantează exprimarea voinței libere a cetățenilor prin apararea principiilor democratice si a normelor dreptului electoral."
(Codul Electoral)