Votul meu, vocea mea!

 • Comisia Electorală Centrală

  Comisia Electorală Centrală este un organ de stat independent, înființat pentru realizarea politicii electorale în scopul unei bune desfășurări a alegerilor, pentru supravegherea și controlul respectării prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice și a campaniei electorale.

  Comisia este constituită din 9 membri: un membru este desemnat de către Preşedintele Republicii Moldova, ceilalţi 8 membri sînt desemnaţi de către Parlament, cu respectarea reprezentării proporţionale a majorităţii şi a opoziţiei. Comisia este asistată de un aparat de lucru.

  Pentru perioada electorală, Comisia poate angaja, după caz, prin contract individual de muncă, personal în cadrul aparatului Comisiei.

 • Consiliile electorale de circumscripție

  Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale, Comisia Electorală Centrală constituie consilii electorale de circumscripție de nivelul al doilea (cu cel puţin 50 de zile înainte de alegeri).

  NOTĂ!
  Membrii consiliilor electorale și ai birourilor electorale activează temporar, de la constituire și pînă la data cînd Comisia Electorala Centrala a adus la cunoștința publică rezultatele finale ale alegerilor.
  Datele de contact ale consiliilor electorale de circumscripţie

 • Birourile electorale ale secțiilor de votare

  Birourile electorale ale secțiilor de votare sînt organe electorale constituite de către consiliile electorale de circumscripţie cu cel puţin 25 de zile înainte de ziua alegerilor, din 5-11 membri.

  NOTĂ!
  Membrii consiliilor electorale şi ai birourilor electorale activează temporar, de la constituirea şi pînă la dizolvarea organului electoral din care aceștia fac parte. De regulă, consiliile electorale de circumscripţie și birourile electorale ale secţiilor de votare încetează să mai activeze de îndată ce acestea au prezentat documentele/materialele respective la Comisia Electorală Centrală.

"Voința poporului constituie baza puterii de stat. Această voință se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Statul garantează exprimarea voinței libere a cetățenilor prin apararea principiilor democratice si a normelor dreptului electoral."
(Codul Electoral)