Votul meu, vocea mea!

Codul Electoral

Regulamentul cu privire la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare

Regulament privind modul de întocmire, autentificare, prezentare și verificare a listelor de subscripție

Regulamentul cu privire la votarea cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării

Regulamentul privind reflectarea campaniei electoralela alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova

 Regulamentul privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală

Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale

 Regulamentul privind modalitatea plasării publicității electorale și de promovare politică pe panourile publicitare

Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorți

Regulament cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenților electorali

Regulament cu privire la activitatea reprezentanților concurenților electorali

Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora

 Instrucțiunea cu privire la procedura de vot cu urna mobilă

Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție

 Codul bunelor practici în materie electorală

"Voința poporului constituie baza puterii de stat. Această voință se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Statul garantează exprimarea voinței libere a cetățenilor prin apararea principiilor democratice si a normelor dreptului electoral."
(Codul Electoral)